Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („GDPR“) meghatározottak szerint a CSOMAG PLUSZ Kft. személyes adatait kizárólag abban az esetben kezelheti, amennyiben Ön ehhez önkéntes és szabad hozzájárulását adta. Hozzájárulását kérjük, hogy akként adja meg, hogy kipipálja az e tekintetben a weboldalon létrehozott „hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez“ jelölőnégyzetet.

Miért kezeljük személyes adatait?

A weboldalon nyújtott szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges, hogy egyes személyes adatai rendelkezésünkre álljanak annak érdekében, hogy Ön részére a lehető legjobb szolgáltatásokat tudjuk nyújtani és ajánlani.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait az alábbi célból és jogalapon kezeljük:

Az adatkezelés célja A kezelt adatok köre   Az adatkezelés joglapja
Hírlevél küldése, illetve partnereink újdonságainak és szolgáltatásainak ajánlása. E-mail cím, nem. Adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes, azok megadása nélkül nem tudjuk Önt értesíteni az újdonságokról, illetve az ajánlatokról.

Mennyi ideig kezeljük adatait?

Tájékoztatjuk, hogy adatait kizárólag addig kezeljük, amíg az feltétlenül szükséges. A személyes adatokat legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 10 évig kezeljük. Ez nem akadályozza meg Önt abban, hogy bármikor kérje a személyes adatok törlését.

Kinek továbbítjuk adatait?

Bizonyos szolgáltatások működtetését nem saját magunk végezzük el. Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben taglalt adatokat az alábbi címzetteknek és az alábbi okból továbbítjuk:

Az adatok címzettje Az adattovábbítás oka
A weboldal technikai működtetését biztosító személy. Weboldalunkat erre szakosodott rendszerüzemeltető szolgáltatót adatfeldolgozóként működteti, így a weboldal működésének fenntartása érdekében e személy részére az adatok továbbításra kerülnek.
A foglalási rendszerek kezelése tekintetében igénybe vett személy. Jelenleg olyan foglalási rendszert működtető szolgáltatót adatfeldolgozóként használunk, aki mint közvetítő kezeli foglalási rendszerünket.
A CRM rendszert működtető személy.

 

Jelenleg olyan CRM rendszert használunk, amelyet harmadik fél üzemeltet.
Szállító szolgáltatást nyújtó személy. Annak érdekében, hogy a reklámanyagokat kézbesíteni tudjuk, meg kell adnunk a szállítmányozó cégnek az Ön elérhetőségeit.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük, és biztosítjuk azt, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenek kezébe.

Az érintettek jogai

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018. június 12.