a CSOMAG PLUSZ szolgáltatás Csomagküldő partnerei részére

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban mint „ÁSZF“) a CSOMAG PLUSZ szolgáltatás feltételeit szabályozzák, melynek üzemeltetője a CSOMAG PLUSZ Kft, 2500 Esztergom, Kossuth Lajos 14.1.em.35 (továbbiakban mint „Szolgáltató“). 

I. Általános fogalmak, a Szerződés tárgya

1. Csomagküldő partner: az a csomagküldő szolgáltató vagy webáruház, amely vállalkozóként meghatározott termékcsoport termékeit értékesíti és házhozszállítással eljuttatja a Vásárlóinak számára.

2. Szolgáltató: a fent feltüntetett CSOMAG PLUSZ, amely Ügyfelei számára Reklámanyagok forgalmazásával kapcsolatos tevékenységeket biztosít.

3. CSOMAG PLUSZ weboldal: webes elérhetősége a következő URL: https://www.csomagplusz.hu, melyen keresztül a Szolgáltató felületet biztosít a Reklámanyagok terjesztésére a Csomagküldő hálózat szolgáltatás keresztül.

4. Ügyfél: Webáruház vagy egyéb csomagküldő szolgáltató, esetleg más szervezet, amely a Szolgáltatónál a Csomagküldő hálózaton keresztül reklámanyagok terjesztését rendeli meg.

5. Reklámanyag: reklámanyagnak minősül minden olyan szórólap, katalógus, termékminta és egyéb reklámanyag, melyek terjesztését az Ügyfél a Szolgáltatónál a jelen ÁSZF szerint saját terméke és/vagy szolgáltatása értékesítésének támogatására, vagy egyéb reklám- és promóciós célokból megrendelt.

6. Csomagküldő hálózat: a Szolgáltató által üzemeltetett CSOMAG PLUSZ hálózat, melynek célja a Csomagküldő hálózatokon keresztüli direkt marketing szolgáltatás biztosítása. A Szolgáltató a Csomagküldő hálózatba bevont Csomagküldő partnerekkel együttműködve reklámanyagok terjesztését biztosítja a Vásárlók számára.

7. Szerződés: szolgáltatási szerződés, melyben a Csomagküldő partner kötelezi magát a Szolgálató felé, hogy a Szolgáltató ajánlatai és a Csomagküldő partner megrendelése alapján vállalja a küldeményeibe csomagolt megegyezett mennyiségű Reklámanyag kézbesítését a Vásárlók számára.

8. Szerződött fél: a Szolgáltató és a Csomagküldő partner, vagy ezek bármelyike.

9. Felhasználói fiók: egy virtuális adminisztrációs felület, amelyben a Csomagküldő partner a CSOMAG PLUSZ weboldalának adminisztratív rendszeréhez hozzáfér, abban adatokat visz fel, vagy azokat utólag feldolgozza a szerződés és/vagy ÁSZF keretein belül. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés csak a megadott Hozzáférési adatok alapján lehetséges.

10. Hozzáférési adatok: a Szolgáltató által a Csomagküldő partnernek jóváhagyott/Csomagküldő partner által választott felhasználói adatok – felhasználó név, jelszó – melyek elengedhetetlenek a CSOMAG PLUSZ weboldalának adminisztratív rendszeréhez való hozzáféréshez.

11. A Reklámanyagokat a Csomagküldő partnernek a Szolgáltató ingyenesen kézbesíti és bocsátja rendelkezése. A Csomagküldő partner becsomagolja vagy csatolja a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Reklámanyagokat saját csomagküldeményeibe, vagy azok mellé és azokat végleges vásárlóinak elküldi. A Csomagküldő partner a Reklámanyagok csomagolásáért vagy mellékeléséért, valamint azok a Vásárlóhoz való eljuttatásáért a megállapodott jutalékra jogosult.

12. Jelen ÁSZF valamennyi kereskedelmi kapcsolatra vonatkozik, mely a Szolgáltató és Csomagküldő partner között a fent említett Szerződés tárgyában létrejön. A Reklámanyagok csomagokba csomagolása, mellékelése, ill. azok kézbesítése minden egyes esetben a Szolgáltató és Csomagküldő partner közötti egyéni írásos megegyezés alapján történik. Sem a jelen ÁSZF, sem a Csomagküldő partner, a jelen ŚZF II. pontia szerinti a Csomagküldő hálózatba történő bejelentkezése nem képez jogalapot arra, hogy a Csomagküldő partnernek biztosítsák a Reklámanyagokat és azokat forgalmazás céljából rendelkezésre bocsássák.

13. A Csomagküldő partner a csomagplusz.hu weboldalon át a Csomagküldő hálózatba történő bejelentkezésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát. A Csomagküldő partner eltérő, ellentétes, vagy kiegészítő Általános Szerződési Feltételei a Szerződés részévé kizárólag akkor válhatnak, amennyiben ahhoz a Szolgáltató ellentmondás nélkül írásos beleegyezését adja.

14. A Szerződött felek közti egyéb megállapodások az egyes esetekben (beleértve az elfogadott megrendeléseket, mellékes megállapodásokat, kiegészítéseket és változásokat) mindig előnyt élveznek a jelen ÁSZF előtt. Az ilyen megegyezések tartalmát illetően a Szolgáltató által kiállított, az ezen megállapodásokat tartalmazó írásos szerződés vagy írásos megegyezés a mérvadó.

II. Csomagküldő partner bejelentkezése, Szerződés megkötése

1. A CSOMAG PLUSZ weboldalon történő bejelentkezésével a Csomagküldő partner szerződési szándékát nyilvánítja ki. A Szolgáltatónak jogában áll valamennyi ilyen javaslat (jelentkezés) kézbesítését követően eldönteni annak elfogadását saját elbírálása szerint. A Szolgáltató a javaslatot a Csomagküldő partner e-mail címére történő írásos visszaigazolással, valamint annak a CSOMAG PLUSZ weboldalon lévő felhasználói fiókjának aktiválásával fogadja el.

2. Csomagküldő partnerként csak vállalkozó – a Kereskedelmi törvényköny törvénye értelmében- (a továbbiakban „Kereskedelmi törvénykönyv“) bejegyzett jogi személy jelentkezhet, amely rendelkezik a vállalkozáshoz szükséges jogosultságokkal. A jelentkezés érvényességének feltétele továbbá a vállalkozást képviselő személy teljeskörű jogi képviseletre való megfelelése, fizikai személy esetében annak teljeskörű jogi képviseletre való megfelelése.

3. A Szolgáltató által kért adatokat a Csomagküldő partner köteles teljesen terjedelemben és pontosan megadnia, pl. vezetéknév, keresztnév, cég kereskedelmi megnevezése, cégbejegyzési szám, aktuális székhely, vagy vállalkozási cím (nem postafiók), telefonszám (nem emelt díjas hívószám), weboldal (weboldalak) címe, melyen keresztül a Csomagküldő partner termékeit kínálja. Továbbá érvényes emailcím, és a Csomagküldő céget jogilag a Szolgáltatóval megkötött szerződéses viszony értelmében képviselő személy neve; termékkategóriák, melyek keretén belül a Csomagküldő partner termékeit kínálja és a becsült, egy hónap alatt kiküldött csomagok száma, esetleg további definiált specifikációk. A Csomagküldő partner azonkívül köteles minden, az ÁFA-törvény alapján elengedhetetlen, a számla kiállításhoz szükséges kért adatot rendelkezésre bocsátani a Szolgáltató további rendszeres és törvényes elszámolásai céljából a jelen ÁSZF VI. cikkelyének 3. pontja alapján.

4. A jogi személy jelentkezésére csak annak nevében eljáró fizikiai személy/személyek/ jogosult eljárni, kinek mindig fel kell tüntetnie a teljes vezetéknevét, keresztnevét és beosztását.

5. Amennyiben a jelentkezést követően a megadott adatok módosultak, a Csomagküldő partner köteles azokat saját Felhasználói fiókjában haladéktalanul módosítani.

6. A Csomagküldő partner köteles saját hozzáférési adatait titokban tartani és biztosítani ezen adatok biztonságát. A Szolgáltató harmadik személy számára nem adja ki a Csomagküldő partner hozzáférési adatait, kivéve azokban az esetekben, amikor törvényi kötelezettsége miatt erre rákényszerül.

7. A Csomagküldő partner felel a Hozzáférési adatok alapján a saját Felhasználói fiókjában történő valamennyi aktivitásért.

8. A Csomagküldő partner Felhasználói fiókja csak a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezésével ruházható át harmadik személyre.

III. Reklámanyagok megrendelése

1. A Csomagküldő partner Felhasználói fiókjának aktiválását követően a Szolgáltató és annak a CSOMAG PLUSZ weboldalon lévő Felhasználói fiókján át, vagy e-mail formájában elküldheti az aktuálisan rendelkezésre álló, küldeményekbe csomagolható Reklámanyag-típusokat (a továbbiakban „Ajánlat“). Amennyiben a Csomagküldő partner érdeklődést mutat valamely, az aktuális Ajánlatban kiküldött Reklámanyagok saját csomagjaiba történő behelyezésére, azok csomagolásának lehetőségét visszaigazolja a CSOMAG PLUSZ weboldalán levő Felhasználói fiókján keresztül (a továbbiakban „Megrendelés“). Ezt követően a Szolgáltató a Csomagküldő partner Felhasználói fiókjába elküldi a Reklámanyagokkal kapcsolatos részletes információkat, azok mennyiségét és azok kézbesítésének határidejét (a továbbiakban „Kézbesítési határidő“), ezzel elfogadva annak Megrendelését.

2. A Szolgáltató a Csomagküldő partner Felhasználói fiókjába elküldi azon határidőket is, melyen belül a Csomagküldő partner köteles az érintett Reklámanyagokat becsomagolni és kiküldeni (a továbbiakban „Kiküldési határidő“). Ez a Kiküldési határidő a Csomagoló számára kötelező.

3. A Csomagküldő partner nem jogosult konkrét Reklámanyagokra vagy konkrét Reklámanyag mennyiségekre, a Szolgáltató fenntarja annak jogát, hogy a Csomagküldő partner megrendelését saját belátása szerint elutasítsa, megváltoztassa, vagy számára más, nem az Ajánlatnak megfelelő ajánlatot kínáljon fel. A Csomagküldő partner nem köteles az ily módon módosított, vagy új ajánlatot elfogadni.

IV. Reklámanyagok kézbesítése; Reklámanyagok tulajdonjogának módosulása

1. A Szolgáltató térítésmentesen kézbesíti a megegyezett Reklámanyagokat a Csomagküldő partnerrel megegyezett szállítási címre.

2. Amennyiben a kézbesítési határidő egyeztetve lett (lásd jelen ÁSZF III. fejezet, 1. sz. pont), a Szolgáltató a reklámanyagokat legkésőbb eddig a Kézbesítési határidőig kézbesíti. Amennyiben a Szolgáltatónak valamilyen oknál fogva nem áll módjában ezt a Határidőt tartani (pl. mert a Ügyfél megkésve, vagy hibásan, vagy egyéb okok miatt nem szállítja le Reklámanyagait a Szolgáltatónak), a Szolgálató új kézbesítési határidőt határozhat meg. A reklámanyagok megkésett kézbesítése esetén a kiküldések határideje késedelem idejével meghosszabbodik. Amennyiben az ilyen Kiküldési határidő miatt a Csomagküldő partnernek nem áll módjában a Szerződés szerinti feltételek teljesítése (pl. mert a Csomagküldő partnernek az érintett időszakban nincs elegendő küldeménye), a Szerződött felek hosszabb Kiküldési határidőben egyezhetnek meg, vagy csökkentik a kiküldendő becsomagolt Reklámanyagok számát úgy, hogy a Csomagküldő partner a Kiküldési határidőn belül kiküldhesse az összes Reklámanyagot.

3. A Szolgáltató köteles az Ügyfelek által leszállított Reklámanyagokat azok kézbesítése előtt a hibák elkerülése érdekében leellenőrizni.

4. Amennyiben a Szolgáltató nem kapja meg a Reklámanyagokat az Ügyfelektől a megegyezett határidőn belül, vagy azokat kevesebb példányszámban kapja meg, a Csomagküldő partner az érintett Reklámanyagokra vonatkozó rendelését teljesen, vagy részlegesen visszavonhatja. A Megrendelés bármely, az előző mondatban feltüntetett okokból történő teljes, vagy részleges visszavonásáról a Szolgáltató köteles a Csomagküldő partnert haladéktalanul e-mailen értesíteni. A Megrendelés visszavonása a Csomagküldő partnernek történő kézbesítése pillanatában lép érvénybe. A Megrendelés visszavonását követően a Csomagküldő partnerek nincs jogosultsága a jelen ÁSZF VI. fejezetében leírt jutalékra.

5. A Csomagküldő partner nem rendelkezik a Reklámanyagok tulajdonjogával. A Reklámanyagok tulajdonjoga az Ügyfelet illeti, és az Ügyfélről a Csomagküldő partner végleges vásárlójára a Reklámanyagok kiszállítását követően száll át. A Csomagküldő partner köteles a Reklámanyagokat saját vásárlóinak kiküldeni, a vásárlók azokkal szabadon rendelkeznek. A Reklámanyagok tulajdonjoga a kézbesítés pillanatában száll át a Vásárlóra.

V. A Csomagküldő partner kötelességei

1. A Csomagküldő partner köteles a Reklámanyagok kézbesítését követően halaszthatatlanul ellenőrizni, hogy ezek a Reklámanyagok nem tartalmaznak-e látható hibákat (pl. szállítás közbeni sérülés, kevesebb kézbesített mennyiség, nem megfelelő Reklámmelléklet kézbesítése, látható nyomdai hibák, stb.). A fellelt hibákról a Csomagküldő partner haladéktalanul e-mailen vagy a CSOMAG PLUSZ weboldalon keresztül értesíti a Szolgáltatót. A fentiek érvényesek abban az esetben is, amennyiben a Csomagküldő partner a hibákat később észleli. A Csomagküldő partner nem jogosult vásárlóinak hibás Reklámanyagok csomagolására. A hibás, vagy túlzott mennyiségű Reklámanyag esetében a Szolgáltató utasításai szerint jár el (pl. a hibás Reklámanyagokat visszaküldi a Szolgáltató költségére, vagy megsemmisíti azokat előzetes egyeztetés alapján). A Csomagküldő partner nem jogosult jutalékra a jelen ÁSZF VI. fejezete alapján a hibás Reklámanyagok csomagolása után, melyek a vásárlók számára az előző rendelkezéssel ellentétben kerültek kiszállításra.

2. A Csomagküldő partner a számára biztosított Reklámanyagokkal megfelelő szakmai gondossággal jár el, mindenekelőtt azok raktározását, csomagolását és kiküldését illetően. A Csomagküldő partner továbbá köteles a Reklámanyagok csomagolásánál ügyelni arra, hogy ne csomagoljon sérült, gyűrött, vagy nem összehajtott Reklámanyagot. Kivételesen jogosult a nyomtatott Reklámanyagok összehajtására, ha azok egyéb módon nem férnének el a küldeményben vagy csomagban. A Csomagküldő partner felel a Szolgálató felé az átvett Reklámanyagokban a csomagküldés során keletkezett károkért, mindaddig a pillanatig, amíg azt a vásárló át nem veszi.

3. A Csomagküldő partner a megegyezett mennyiségű Reklámanyagokat becsomagolja, vagy csatolja a csomagokba, a saját vásárlói számára elkészített termékküldemények mellé, és azokkal együtt kiszállítja, vagy átadja azokat. Valamennyi küldeményhez csak azok a Reklámanyagok csomagolhatók, melyeket a Szolgáltató meghatározott. Egyéb megegyezés hiányában egy küldeményhez legfeljebb négy Reklámanyag csomagolható. Valamennyi kézbesített Reklámanyag becsomagolását követően a Csomagküldő partner köteles erről a tényről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a CSOMAG PLUSZ weboldalon keresztül. A Csomagküldő partner továbbá köteles a Reklámanyagok csomagolásánál ügyelni arra, hogy ne csomagoljon sérült, gyűrött, vagy nem összehajtott Reklámanyagot. Kivételesen jogosult a nyomtatott Reklámanyagok összehajtására, ha azok egyéb módon nem férnének el a küldeményben vagy csomagban.

4. A Csomagküldő partner nem küldhet ki Reklámanyagot olyan kiküldendő termékkel, melynek csomagküldéses értékesítése harmadik személy jogaival, vagy a jó erkölccsel ütközik.

5. A Csomagküldő partner köteles legalább hetente egyszer a CSOMAG PLUSZ weboldalán, saját Felhasználói fiókjában valósan és teljes mértékben megadni az elküldött Reklámanyagok mennyiségét és típusát. Valamennyi, a Megrendelés alapján kézbesített Reklámanyag becsomagolását követően a Csomagküldő partner köteles erről a tényről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a CSOMAG PLUSZ weboldalon keresztül. Abban az esetben, ha a Csomagküldő partner nem teljesíti ezen kötelességét Az ÁSZF III. cikkelyének 2. pontja alapján a Kiküldési határidőtől számított 2 hónapon túl sem, az ezért a szolgáltatásért járó jutalékra a továbbiakban nem jogosult.

6. Amennyiben a Szolgáltató és a Csomagküldő partner előre nem egyeznek meg másként, a Csomagküldő partner köteles minden egyes vásárló minden egyes termékküldeménye mellé csakis a Szolgáltató által kézbesített Reklámanyagokat csomagolni, és semmilyen egyéb harmadik személy Reklámanyagait. Függetlenül az előző rendelkezésektől, a Csomagküldő partner jogosult konkrét vásárlók konkrét termékküldeményeihez saját reklámanyagainak csomagolására, melyek kizárólag maga a Csomagküldő partner termékeit vagy szolgáltatását propagálják.

7. A Szolgáltató felhívására a Csomagküldő partner köteles haladéktalanul felmutatni azon dokumentumokat, melyek igazolják, hogy a Csomagküldő partner valóban elküldte a bejelentett mennyiségű Reklámanyagot a bejelentett mennyiségű küldemény által (pl. átvételi bizonylatok, vagy futárszolgálatok, ill. posta társaság elszámolásait). A Szolgáltató kötelezi magát, hogy ezeket az igazolásokat harmadik személynek ki nem adja. A Szerződő Felek mindig kötelesek betartani a személyes adatvédelmi törvény erre vonatkozó rendelkezéseit.

8. Valamennyi, a Csomagküldő partnert érintő statisztikákról és adatokról a Csomagküldő partner a CSOMAG PLUSZ weboldalán a saját Felhasználói fiókjában tájékozódhat.

9. A Szerződés időtartama alatt a Csomagküldő partner kötelezi magát arra, hogy nem vesz részt más, harmadik személy által üzemeltető Csomagküldő hálózat ennek megfelelő vagy hasonló projektjében, melyek hasonló, vagy azonos szolgáltatásokat nyújtanak, mint a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján.

VI. Jutalék és fizetési feltételek

1. A Csomagküldő partner minden, a Megrendelés és a jelen ÁSZF-el összhangban elküldött Reklámanyag után jutalékra jogosult. A Csomagküldő partner saját, a CSOMAG PLUSZ weboldalán levő Felhasználói fiókjában minden Ajánlatnál megjelenik a felkínált jutalék az adott mennyiségű Reklámanyag elküldéséért. A jutalékról szóló megegyezés megkötésére a Megrendelés a Szolgáltató általi elfogadásával kerül sor a jelen ÁSZF III. fejezet 1. pontja értelmében, amennyiben a Szerződő felek az adott Szerződésben más jutalékban meg nem egyeznek. A jutalék minden Reklámanyag után kumuláltan kerül kifizetésre (abban az esetben is, ha egy csomagküldeményben több Reklámanyag kerül kiküldésre), amennyiben az ilyen elküldés a Szerződéssel és a jelen ÁSZF-el összhangban áll. A jutalék mértéke kizárólag a Szolgáltató adatai alapján kerül meghatározásra, semmilyen egyéb jutalék számítási mód, vagy a jutalék mértékének a kiszámítása nem megengedett.

2. Amennyiben egy konkrét esetben nincs egyéb megegyezés, valamennyi, a CSOMAG PLUSZ weboldalán és a Szolgáltató Ajánlataiban feltüntetett jutalmak általános forgalmi adó (továbbiakban „ÁFA“) nélkül értendők. Az ÁFA az ide vonatkozó törvény által meghatározott mértékében kerül kiszámításra a jutalékhoz, amennyiben a törvény az erre vonatkozó rendelkezései értelmében köteleznek annak megfizetésére.

3. A Csomagküldő partner által egy naptári hónap alatt megvalósított teljesítésének elszámolását a Szolgáltató mindig az elszámolást érintő hónapot követő hónap 15-ik napjáig végzi el. Az elszámolás az Általános forgalmi adókról szóló törvény alapján kiállított számla formájában történik. A feltüntetett határidőn belül a CSOMAG PLUSZ weboldalán levő Felhasználói fiókján keresztül a Szolgáltató megjeleníti a jutalék mértékét, mely a Csomagküldő partnert az előző naptári hónap után megilleti, ezt az adatot a Csomagküldő partnernek e-mailen is továbbítja. A jutalék kiszámlázására a Csomagküldő partner csak abban az esetben jogosult, ha annak mértéke eléri a 30.000 Ft (harmincezer Ft) összeget, ÁFA nélkül (a továbbiakban „Minimális kifizethető összeg“). Amennyiben a Szolgáltató nem rendelkezik másképp, a decemberi hónapra vonatkozó Minimális kifizethető összeg 13.000 Ft (tizenháromezer Ft), ÁFA nélkül. Amennyiben a Csomagküldő partner egy naptári hónapra vonatkozó jutalékának mértéke nem éri el a Minimális kifizethető összeget, az összeg a következő havi elszámolásba kerül, amíg ez az összeg el nem éri a meghatározott Minimális kifizethető összeget. A Csomagküldő partner nem jogosult a még nem kifizetett, a Felhasználói fiókjában feltüntetett jutalék utáni kamatokra, mivel a kifizetés az előző rendelet alapján nem lépett érvénybe.

4. Az elszámolás kézhezvételét követően a Csomagküldő partner köteles számlát kiállítani az illetékes összegre és annak elektronikus formáját (mint PDF fájl) a CSOMAG PLUSZ weboldalán levő Felhasználói fiókjába az illetékes elszámoláshoz csatolni. A számla kifizetése a kiállítástól, illetve annak a CSOMAG PLUSZ weboldalra történő felhelyezésétől számított 15 napon belül esedékes. A hiteles számla a feltöltésétől, vagy beérkezésétől számított 14 napig érvényes. A weboldalra történő elhelyezésnél adódó műszaki problémák esetén a Csomagküldő partner köteles a számlát az info@csomagplusz.hu vagy más, a Szolgáltató által megadott címre továbbítani. Amennyiben a számla kiállítása, illetve csatolása nem történik meg a számla kiállításától számított 45 napon belül, a szolgáltatásért járó jutalékra nem jogosult. Amennyiben a Csomagküldő partner a számlán nem Magyarország területén található, külföldi bankszámlaszámot tüntet fel, tehát a Szolgáltatónak külföldi bankszámlára euróban vagy más pénznemben történő utalást kell végrehajtania, a Csomagküldő partner állja a tranzakcióval kapcsolatos összes plusz költséget. A Szolgáltató jogosult a külföldi bankszámlára történő utalás költségeit levonni az átutalt összegből a Csomagküldő partner beleegyezésével.

5. A Csomagküldő partner egyben köteles az adott elszámoláshoz a CSOMAG PLUSZ weboldalán levő Felhasználói fiókjában megadni a kiállított számlájának referencia számát. Ezzel az eljárással a Csomagküldő partner visszaigazolja a jutalék elszámolás helyességét és az elszámolás tartalmával egyetért.

6. Az elszámolás átvételét követően a Csomagküldő partner 5 napon belül felülbírálhatja az elszámolásban feltüntetett jutalék mértékét. A Szolgáltató a felülbírálatot megvizsgálja és 30 napon belül elküldi a Csomagküldő partnernek saját véleményét. Amennyiben a Szolgáltató a Csomagküldő partner felülbírálatát jogosnak tekinti, a jóváhagyott különbözet mértékét a következő havi elszámolásban egyenlíti ki. Amennyiben a jutalék mértékével kapcsolatban a Csomagküldő partner ellenvetésének nem ad hangot 5 napon belül, a Csomagküldő partner ellenvetési jogától elesik, és a Csomagküldő partner által számlázott jutalék összege véglegesnek tekintendő.

7. A Csomagküldő partner köteles saját könyvelési/számlázási adatait és banki elérhetőségét a CSOMAG PLUSZ weboldalán lévő Felhasználói fiókjában mindig aktualizálni. A Csomagküldő partner tudomásul veszi, hogy az elszámolás mindig azon adatok alapján történik, melyeket a Csomagküldő partner a CSOMAG PLUSZ weboldalán lévő Felhasználói fiókjában az adott hónap utolsó naptári napjához feltüntetett.

8. A jutalék, melyre a Csomagküldő partner jogosulttá vált, és amely a jelen fejezet 3. pontja szerint számlázásra került, a Szolgáltató attól a naptól, hogy a Csomagküldő partner a számlát a CSOMAG PLUSZ weboldalán lévő Felhasználói fiókjában PDF formátumban az elszámoláshoz csatolta és megadta annak referenciaszámát, attól a naptól számított 14 napon belül kifizetésre kerül. A kifizetést a Szolgáltató Forint-ban valósítja meg, átutalással a Csomagküldő partner számlájára, melyet a CSOMAG PLUSZ weboldalon saját Felhasználói fiókjában megadott, amennyiben nem áll fenn az az eset, hogy a jutalék nem elegendő annak kifizetésére a jelen fejezet 1. pontja alapján.

9. Szolgáltató jogosult a díjazási rendszert jövőre néző érvényességgel bármikor megváltoztatni. Minden változás annak a Csomagküldő partner felé annak írásos bejelentésével lép érvénybe.

10. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan bármely saját, a Csomagküldő partnerrel szemben keletkezett pénzbeli igényeit annak jutaléka kifizetésével szemben beszámítani. Ez a jogosultsága magába foglalja a kölcsönös tartozások beszámítását, melyek még nem esedékesek, illetve az esedékes tartozást a még nem esedékessel szemben beszámtani és fordítva.

VII. Tiltott tevékenység

1. Tiltott tevékenység a Csomagküldő partnert minden olyan próbálkozása, mellyel megpróbálja megkerülni a Szolgáltató jutalmazási rendszerét és elszámolási elvét a jelen ÁSZF vagy Szerződés szerint, műszaki vagy egyéb intézkedések segítségével (beleértve, de nem kizárólag a helytelen adatok rendelkezésre bocsátása a havi kiküldött csomagszámokat illetően, a Reklámanyag egyenleg helytelen megadása, a Reklámanyagok kiküldésének elmaradása vagy megsemmisítése, több Reklámanyag csomagolása egy küldeményhez, sérült Reklámanyagok csomagolása vagy azok indokolatlan összehajtása, stb.) A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Csomagküldő partnert a Tiltott tevékenység gyanújának felmerüléséről. Amennyiben a Szolgáltató a Csomagküldő partnerrel zárós határidőn belül kölcsönösen és kétségek nélkül ezt a gyanút nem tisztázzák, a Szolgáltató a Tiltott tevékenységet a Szerződés és a jelen ÁSZF alapján megállapítottnak tekinti. Amennyiben a Tiltott tevékenység megállapításra kerül, a jelen ÁSZF VI. fejezetének értelmében megillető jutalék kifizetésének joga megszűnik.

2. A Szolgáltató jogosult a Szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizni, hogy a Csomagküldő partner részéről nem áll e fenn Tiltott tevékenység, főleg a Csomagküldő partnernél végzett véletlenszerű ellenőrző vásárlásokkal és a Csomagküldő partner felkérésével azon dokumentumok felmutatására, melyek igazolják, hogy valóban kiküldte a bejelentett számú Reklámanyagot a bejelentett számú csomagmennyiséggel (közelebbi információk a jelen ÁSZF V. fejezet 7. pont). A Csomagküldő partner a Szerződés megkötésével elfogadja, hogy a Szolgáltató efféle módon járhat el annak ellenőrzésével kapcsolatosan, hogy nem történik e Tiltott tevékenység.

3. A Tiltott tevékenység konkrét gyanú esetén a tényállás zárós határidőn belüli tisztázásáig a Szolgáltatónak jogában áll a Csomagküldő partner Felhasználói fiókját a CSOMAG PLUSZ weboldalán zárolni és erre az időre leállítani a megegyezett Reklámanyagok rendelkezésre bocsátását, valamint a Csomagküldő partner érintett követeléseinek kifizetését. A többiről a jelen ÁSZF VIII. fejezetének rendelkezései alkalmazandók.

4. Tiltott tevékenység megállapítása esetén a Szolgáltatónak jogában áll a Csomagküldő partnernek a CSOMAG PLUSZ weboldalon levő Felhasználói fiókjának hozzáférését véglegesen megtagadni.

VIII. A Szerződés időtartama és annak befejezése

1. A Csomagküldő partnerek és a Szolgáltató közötti szerződéses viszony a jelen ÁSZF II. fejezetének 1. pontja alapján határozatlan időre van megkötve.

2. A jelen ÁSZF-ben szabályozott, a szerződés befejezésének módjain kívül a Szerződés felbontható a Szerződő felek kölcsönös írásos megegyezésével, vagy bármelyik Szerződő fél felmondásával bármilyen indok megadása nélkül, két hónap felmondási időtartam mellett. A felmondási idő a másik Szerződött fél számára annak kézbesítését követő hónap első napjától kezdődik..

3. A Szolgáltatónak jogában áll a szerződéstől a Szerződés jelentős megszegése okán elállni a következő estekben is:

a) amennyiben a Csomagküldő partner megszegte bármely, a jelen ÁSZF V. fejezetének 5, 6, vagy 7 pontjának feltételeit;

b) amennyiben a Csomagküldő partner a jelen ÁSZF VII. fejezetében feltüntetett bármely Tiltott tevékenységet végezte;

c) amennyiben a Csomagküldő partner megszegte a jelen ÁSZF IX. fejezetének értelmében szabályozott titoktartási kötelezettségét.

IX. Titoktartás

1. A szerződött felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése folyamán információt szerezhetnek a másik Szerződött félről, melyeket az egyik Szerződött fél („felruházó fél“) hozzáférhetővé teszi a másik Szerződött fél számára („fogadó fél“), vagy amelyekről a fogadó fél a Szerződés folyamán tudomást szerez, főleg a kereskedelmi és piaci stratégiák, árakról, értékesítésről szóló információk, vevői adatok, marketing tervek, együttműködési feltételek, beszerzési feltételek, valamint egyéb pénzügyi és kereskedelmi adatok (a továbbiakban „Bizalmas adatok“).

2. A Szerződött felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas adatokat kizárólag csak a jelen Szerződés teljesítése céljából használják, azokat is csak a legszükségesebb terjedelemben úgy, hogy azokról a Szerződött feleknek csak azon képviselői, vagy dolgozói szerezhessenek tudomást, akiknek a Bizalmas információkkal való megismerkedés a Szerződés megfelelő teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

3. A Fogadó fél köteles a felruházó fél Bizalmas információinak védelmére legalább olyan szakszerű gondot fordítani, mint a saját Bizalmas adatainak védelmére. Ez a kötelezettség minden körülmények között magába foglalja főleg a megfelelő intézkedések megtételét a Bizalmas adatok védelmére azok jogosulatlan elárulása, másolása vagy használata védelmében.

4. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a (I.) Bizalmas adatokra, melyek azok rendelkezésre bocsátása idején nyilvánosak, és ezeket a fogadó fél megbízható módon igazolni tudja, (II) Bizalmas információk, melyek azok rendelkezésre bocsátásukkal nyilvános információkká válnak és az ilyen nyilvánosságra hozatallal nem történt titoktartási kötelezettség szegés a Szerződés, vagy törvény alapján, (III) Bizalmas adatok, melyekkel a fogadó fél már rendelkezett azok rendelkezésre bocsátásukkor, és azokat nem terhelte titoktartási kötelezettség, emellett a fogadó fél nem jogtalanul jutott hozzájuk, (IV) Bizalmas információk, melyeket a fogadó fél függetlenül fejlesztett ki az ilyen, a felruházó fél által rendelkezésre bocsátott Bizalmas információk nélkül és a fogadó fél ezt a tényt megbízható módon bizonyítani tudja, vagy (V) amennyiben a fogadó félnek törvény, vagy közigazgatási szervek határozatai alapján hozzáférhetővé kell tennie.

5. A jelen IX. fejezetben meghatározott Titoktartási kötelezettség a szerződés teljes időtartamára és az azt követő három évre vonatkozik.

X. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF 2019.02.01-től lép érvénybe. Valamennyi, a Csomagküldő partner és Szolgáltató között megkötött szerződéses megállapodásában az ÁSZF érvénybe lépésének napjától az ÁSZF az irányadó, amennyiben ez a Szerződésekben egyéb módon nincs feltüntetve.

2. A Szolgáltató és a Csomagküldő partner közötti, az ÁSZF-ben keletkezett szerződéses viszonnyal kapcsolatosan úgy, mint az ezen szerződéses kapcsolatából keletkező kártérítési igényekkel kapcsolatban kizárólag a Magyarország bíróságai illetékeseket. A jelen ÁSZF-ben megállapodott kötelezettségek a Magyarországi jogrend rendeletei irányadóak.

3. Amennyiben a jelen ÁSZF írásos kézbesítést igényelnek, írásos módnak minősül bármely, a másik Szerződött félnek elektronikus posta által továbbított értesítés a Szerződött fél e-mail címére. Az itt említettek nem vonatkoznak a Szerződési viszony felbontására, ahol ennek szándékát a másik Szerződött fél számára postai úton, ajánlott küldeményként szükséges kézbesíteni.

4. A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségeket a Csomagküldő partnernek nem áll jogában harmadik félre átruházni a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül.

5. A Csomagküldő partner igazolja, hogy a Szolgáltató hálózatába történő jelentkezést megelőzően a jelen ÁSZF II. fejezetének 1. pontja alapján a jelen ÁSZF tartalmával CSOMAG PLUSZ weboldalán megismerkedett, azt megértette és azzal teljes terjedelmében fenntartások nélkül egyetért és kötelezettséget vállal azok betartására. A Csomagküldő partner továbbá elfogadja a Szerződésben irányadó Magyar jogrend alkalmazását, mely számukra irányadó, és amely szerint a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben rendezett, vagy a jelen ÁSZF tárgyára vonatkozó illetékes jogait és kötelezettségeit értelmezi és érvényesíti.

6. A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF módosítása és kiegészítése (módosításnak minősül az ÁSZF részleges, vagy teljes lecserélése új, vagy egyéni üzleti feltételekre). Valamennyi ÁSZF módosítás, annak a CSOMAG PLUSZ weboldalán történő nyilvánosságra hozásával lép érvénybe. A meglévő szerződéses kapcsolatoknál az új ÁSZF a Csomagküldő partner felé továbbított írásos értesítését követően irányadó.

7. A jelen ÁSZF magyar nyelvben készül, szövege bármilyen egyéb nyelven csupán informatív jelleggel bír, és nem képezi kötelezettség tárgyát.

Esztergom, 2019.02.01

CSOMAG PLUSZ Kft.

Borovics József, ügyvezető