Társaságunk, a CSOMAG PLUSZ Kft., mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („GDPR“) megfelelve az alábbi tájékoztatást nyújtja az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

A weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő a CSOMAG PLUSZ Kft., székhelye: Kossuth Lajos 14.1.em.35., 2500 Esztergom, e-mail címe: info@csomagplusz.hu.                                      

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

A weboldalon igénybe vett szolgáltatások nyújtása tekintetében adatkezelési tevékenységet folytatunk. Az Ön vonatkozásában kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük. A weboldalunkon az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat adhatja meg, amelyeket az alábbiakban meghatározottak szerint kezeljük:

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztrációs űrlap kitöltésével regisztálhat a csomagplusz.hu oldalra és egyúttal partnerünkké válhat.  Amennyiben a kuplio.hu weboldalon regisztrál, Társaságunk az alábbi adatait kezeli az alábbiakban meghatározott célból:

Az adatkezelés célja A kezelt adatok köre   Az adatkezelés joglapja
Kapcsolatfelvétel a szállító partnerrel Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám Adatkezelésünk jogalapja az, hogy a szerződést teljesítsük, illetve azok szükségesek a szerződést megelőző lépések megtételéhez
Adatkezelésünk célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon. E-mail cím Adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdek, amelynek folytán szolgáltatásokat nyújthatunk

Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes, azok megadása nélkül nem tudunk Önnel kapcsolatba lépni.

Emellett, Társaságunk a fentiekben megadott e-mail címre (a táblázat második sora) a Társaságunk által kínált egyéb szolgáltatásokról is tájékoztatót küldhet. Jogában áll az ilyen típusú üzleti ajánlatok ellen, illetve a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben  üzleti célú levélküldés a továbbiakban nem történik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük.  Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az e-mail végén található „leiratkozás“ linkre.

 

Webes űrlap „Érdekel az ajánlat”

A webes űrlap kitöltésével lehetősége van árajánlatot kérni cégünk szolgáltatásairól. Amennyiben a weboldal hírlevélszolgáltatását veszi igénybe, Társaságunk az alábbi adatok kezeli:

Az adatkezelés célja A kezelt adatok köre   Az adatkezelés joglapja
Kapcsolatfelvétel a hirdetővel. Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám Adatkezelésünk jogalapja az, hogy a szerződést teljesítsük, illetve azok szükségesek a szerződést megelőző lépések megtételéhez
Adatkezelésünk célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon. E-mail cím Adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdek, amelynek folytán szolgáltatásokat nyújthatunk

Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes, azok megadása nélkül nem tudunk Önnel kapcsolatba lépni.

Emellett a regisztrációs űrlapon megadott a személyes adatait feldolgozzuk, hogy olyan szolgáltatásokat kínálhassunk, amelyek iránt valóban érdeklődik. Önnek jogában áll kifogást emelni személyes adatainak üzletszerzés, vagy üzleti ajánlat küldése céljából történő feldolgozása ellen. Amennyiben kifogást emel személyes adatainak közvetlen üzleti ajánlat küldése, vagy üzletszerzési célú kezelése ellen, többé nem dolgozzuk fel az érintett személyes adatait ilyen célokra. Abban az esetben, ha Ön tudtunkra adja, illetve a tiltakozik a személyes adatok üzleti ajánlat küldése, illetve közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük ( Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az e-mail végén található „leiratkozás“ linkre).

Mennyi ideig kezeljük adatait?

Tájékoztatjuk, hogy adatait kizárólag addig kezeljük, amíg az feltétlenül szükséges számunkra. Személyes adatait a regisztrációt, illetve az utolsó bejelentkezést követő legfeljebb öt évig kezeljük, kivéve, ha az adatok kezelése és feldolgozása más jogcímen történik.

Kinek továbbítjuk az adatokat?

Bizonyos szolgáltatások működtetését nem saját magunk végezzük el. Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben taglalt adatokat az alábbi címzetteknek és az alábbi okból továbbítjuk:

Az adatok címzettje Az adattovábbítás oka
A weboldal technikai működtetését biztosító személy. Weboldalunkat erre szakosodott rendszerüzemeltető szolgáltató mint adatfeldolgozó működteti, így a weboldal működésének fenntartása érdekében e személy részére az adatok továbbításra kerülnek.
A hírlevelek küldése tekintetében igénybe vett személy. Előfordulhat, hogy a hírlevelek kiküldése tekintetében harmadik személyt bízunk meg, így e-mail címét e személynek mint adatfeldolgozónak továbbítjuk.
A CRM rendszert működtető személy.

 

Jelenleg olyan CRM rendszert használunk, amelyet harmadik fél üzemeltet.
Szállító szolgáltatást nyújtó személy. Annak érdekében, hogy a reklámanyagokat kézbesíteni tudjuk, meg kell adnunk a szállítmányozó cégnek az Ön elérhetőségeit.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük, és biztosítjuk azt, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenek kezébe.

Az érintettek jogai

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018. június 12.